menu
nagłówek | header | image
Szanowni Państwo, Uczestnicy konferencji,

zgodnie z obowiązującymi w Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu regulacjami wewnętrznymi, podczas rejestracji konferencyjnej

konieczne będzie okazanie paszportu covidovego lub wyniku badania RT-PCR, wykonanego nie wcześniej niż 48 godz. przed rozpoczęciem konferencji.

Każdy z uczestników zobowiązany jest posiadać i używać w dniach konferencji maseczkę.

Organizatorzy konferencji zapewnią środki do dezynfekcji rąk, uczestnicy są zobowiązani do ich używania.

Zaproszenie

Szanowni Państwo,

Rozwój człowieka toczy się przez całe życie. Jest przedmiotem szczególnej troski w okresie dzieciństwa, adolescencji oraz wczesnej dorosłości. Często nie dostrzega się przejawów rozwoju w średniej i późnej dorosłości. Na początkowych etapach rozwoju opiekunowie oraz profesjonaliści obserwują osiąganie kamieni milowych, które pozwalają na nabywanie przez dzieci nowych umiejętności. W pierwszym roku życia wiele uwagi poświęca się monitorowaniu umiejętności psychomotorycznych, w drugim roku – rozwojowi języka.

Rozwój komunikacji poprzez język jest procesem instynktownym, w dużej mierze zakorzenionym w mózgu. Język jest naszym najczęstszym sposobem interakcji, a dzieci rozpoczynają ten proces naturalnie. Mózg ludzki wraz z wyrafinowanym aparatem głosowym pełniąc funkcję komunikacyjną, wyewoluował złożone struktury układu nerwowego pozwalające na szybkie postrzeganie analizowanie, planowanie i konstruowanie języka.

Ważne dla rozwoju są też doświadczenia dostarczane w środowisku dziecka. Rodzice, rodziny, społeczności odgrywają nieocenioną rolę w wywieraniu wpływu na rozwój poznawczy, emocjonalny, językowy, motoryczny i społeczny dziecka. Właśnie poprzez zapewnianie powtarzających się, pozytywnych doświadczeń, otoczenie ma trwały wpływ na rozwój jego mózgu. To wzajemne oddziaływanie natury i wychowania kształtuje zdolność komunikowania się, ale proces uczenia się języka zaczyna się od struktury mózgu. Komórki nerwowe, połączenia między nimi, przebieg impulsów bioelektrycznych, na późniejszym etapie selekcja i gradacja połączeń międzyneuronalnych stanowią podstawę rozwoju. Zmiany rozwojowe w strukturze i funkcji mózgu implikują postępujące tworzenie wieloskalowego wzorca połączeń nerwowych. Badania neuroobrazowe w coraz większym stopniu przyczyniają się do coraz bardziej precyzyjnego poznania i opisu dojrzewania sieci neuronowych. Wczesne badania skupiające się na identyfikacji zmian rozwojowych w oparciu o metryki połączeń funkcjonalnych lub mapowanie anatomii funkcjonalnej wskazują na to, że dojrzewanie mózgu ewoluuje wraz z integracją sieci i segregacją.

Współcześnie wiedza o mózgu, rozwoju i komunikacji narasta dynamicznie. Jednym z powodów tego stanu rzeczy jest konieczność wspierania osób z zaburzeniami rozwoju i komunikacji uwarunkowanych stanem mózgu, a także osób starszych lub chorujących na choroby ośrodkowego układu nerwowego. Wówczas konieczne jest udzielenie wsparcia poprzez nawiązanie współpracy przez specjalistów wielu różnych dyscyplin.

Celem 1. Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Mózg – rozwój – komunikacja. Potrzeba interdyscyplinarnego wsparcia jest stworzenie forum do prezentacji i dyskusji stanowisk, podejść, teorii, paradygmatów, wyników badań naukowych, jak również rozwiązań i programów terapeutycznych. Zapraszamy do udziału w konferencji przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych oraz praktyków zajmujących się pracą rozwojową i terapeutyczną. Pierwszy dzień konferencji zostanie zdominowany przez debatę naukową. Z kolei drugiego dnia odbędą się warsztaty szkoleniowe.

Patronat Honorowy

logo UMP
JM Rektor
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski

Patronat naukowy konferencji

  • Polskie Towarzystwo Rehabilitacji, Oddział Wielkopolski
  • Polskie Towarzystwo Logopedyczne

Partnerzy konferencji

logo ActivLife logo EGZOTECH logo EMEDEA logo Harpo
logo ISKRA
Stowarzyszenie
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
„Iskra”
logo Musicon logo Nordoff logo PFRON logo POKORA logo WCF
aktualizacja: 2022-02-26