menu
nagłówek | header | image

Program

2 marca 2022

od 08.30
Rejestracja w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
09.00-09.15
Uroczyste rozpoczęcie konferencji
prof. dr hab. Michał Nowicki, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
09.15-12.15
Sesja plenarna - Sala A
Przewodniczą: dr hab. Jolanta Panasiuk, prof. UMCS, prof. dr hab. Krystyna Jaracz, dr hab. Katarzyna Hojan
09.15-09.45
Modele ewolucji i inwolucji człowieka a badania i praktyka logopedyczna
dr hab. Jolanta Panasiuk, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
09.45-10.15
Co wiemy o padaczce u dzieci?
prof. zw. dr hab. Barbara Steinborn (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
10.15-10.45
Interdyscyplinarne wsparcie rozwoju dzieci z zespołem Downa
dr hab. Ewa Kaptur prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
10.45-11.15
Schizofrenia – choroba neurorozwojowa i neurodegeneracyjna
prof. dr hab. Jan Jaracz, prof. dr hab. Krystyna Jaracz (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
11.15-11.45
Pień mózgu – rozwój – komunikacja na tle choroby nowotworowej
dr hab. Agnieszka Hamerlińska, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
11.45-12.15
Neurorehabilitacja – nadzieja i wyzwanie współczesnej medycyny
dr hab. Katarzyna Hojan (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
12.15-12.45
Przerwa na kawę
12.45-14.55
Sesja I - Sala A - Interdyscyplinarne formy wsparcia funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego w zdrowiu i chorobie
Przewodniczą: prof. dr hab. Joanna Rosińczuk, dr hab. Agnieszka Hamerlińska, prof. UMK, dr Mirosława Cylkowska-Nowak
12.45-13.05
Układ komorowy mózgu – budowa, funkcje, znaczenie w rozwoju i funkcjonowaniu człowieka
dr Jarosław Sobański (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
13.05-13.25
Dieta dla mózgu – składniki pokarmowe o działaniu neuroprotekcyjnym
dr Marta Lewandowicz (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
13.25-13.45
Wczesna interwencja u dzieci niedosłyszących – plastyczność mózgu, diagnostyka i neuroobrazowanie
dr Olgierd Stieler, prof. dr hab. Dorota Hojan-Jezierska (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
13.45-14.10
Wpływ mikropolaryzacji mózgu na wybrane zaburzenia wyższych czynności nerwowych u pacjentów z afazją
prof. dr hab. Joanna Rosińczuk (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu), mgr Zofia Twardochleb (Afa-Med Centrum Neurorehabilitacji)
14.10-14.25
Odkrycie i upowszechnienie terapii EEG Biofeedback
dr Dorota Pilecka (Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu)
14.25-14.40
nIR-HEG biofeedback jako metoda wspomagająca diagnozę i terapię osób w stanach zaburzonej świadomości
dr Anna Rasmus (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
14.40-14.55
Dyskusja i podsumowanie sesji I
14.55-15.30
Przerwa na lunch
15.30-17.45
Sesja II - Sala A - Diagnoza i terapia wybranych zaburzeń mowy i języka
Przewodniczą: dr hab. Ewa Gajewska, dr Ewa Jeżewska-Krasnodębska, dr Anna Kostiukow
15.30-15.50
Czy poprzez ocenę dynamiki zmian funkcjonalnych możemy analizować rozwój mózgu???
dr hab. Ewa Gajewska (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
15.50-16.10
Zaburzenia komunikacji u dzieci z ASD – wybrane metody diagnozy i terapii logopedycznej
dr Ewa Jeżewska-Krasnodębska (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Centrum Terapii Dziecka w Warszawie i Otwocku)
16.10-16.30
Wpływ mikrobioty jelitowej na zachowania dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
dr Anna Kostiukow (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
16.30-16.50
Program Całościowej Zintegrowanej Aktywności Dzieci CZAD© wspierający odporność psychiczną i płynność mowy dla dzieci i ich rodzin
mgr Aleksandra Jastrzębowska-Jasińska (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej)
16.50-17.10
Dziecięca apraksja mowy - diagnoza i terapia
mgr Ewa Grzelak
17.10-17.30
Badanie rozumienia w afazji – propozycja metodologiczna
mgr Kamila Bigos (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
17.30-17.45
Dyskusja i podsumowanie sesji II
15.30-17.45
Sesja III - Sala C - Varia
Przewodniczą: dr Sławomir Tobis, dr Wojciech Strzelecki
15.30-15.55
Zaburzenia pamięci w uszkodzeniach mózgu
mgr Marta Szczepańska (Afa-Med, Centrum Neurorehabilitacji)
15.55-16.20
Robot społeczny w opiece nad osobami starszymi z łagodnymi zaburzeniami funkcji poznawczych: wyzwania dla komunikacji
dr Sławomir Tobis (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
16.20-16.45
Czy czas przed „,monitorem” ma znaczenie? Czyli o wpływie nowoczesnych mediów na rozwój dzieci i młodzieży
dr Izabela Kaczmarek (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
16.45-17.10
Muzykoterapia we wspieraniu rozwoju społecznego dzieci
dr Wojciech Strzelecki (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi)
17.10-17.30
Pacynka w rozwoju i terapii dzieci – na przykładzie zastosowań w Projekcie „M-Terapia – innowacyjny zestaw terapeutyczny dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami i dysfunkcjami znoszący bariery w edukacji”
dr Mirosława Cylkowska-Nowak (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu), mgr Natalia Komar, mgr Jakub Kozik (M sp. z o. o.)
17.30-17.45
Dyskusja i podsumowanie sesji III
15.00-17.15
Warsztat 1: Neuroobrazowanie w diagnozie neurologopedycznej
mgr Zofia Twardochleb (Afa-Med, Centrum Neurorehabilitacji)
Centrum Biologii Medycznej, ul. Rokietnicka 8, sala 2008 (I piętro)
17.45-18.15
Zakończenie sesji naukowych konferencji
18.30-21.00
Uroczysta kolacja

czwartek, 3 marca 2022 roku

Warsztaty szkoleniowe
więcej informacji w zakładce Warsztaty
Uwaga! Wymagana osobna rejestracja na warsztaty
12.00-13.30
Warsztat 2: Nowy sposób komunikacji? Diagnostyka i terapia pacjentów za pomocą narzędzia C-Eye (cyberoko)
mgr Anna Szubin, mgr Agata Kusowska, dr Magdalena Magierska-Krzysztoń (Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy EMEDEA w Poznaniu)
Centrum Kongresowo-Dydaktyczne, ul. Przybyszewskiego 37A, sala C (parter)
10.15-11.45
Warsztat 3: Jak zdrowieje młody mózg? Dynamika ustępowania zaburzeń ruchowych, poznawczych i komunikacyjnych po incydencie neurologicznym
mgr Kamila Bigos (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), dr hab. Jolanta Panasiuk, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Centrum Kongresowo-Dydaktyczne, ul. Przybyszewskiego 37A, sala 2.09 (I piętro)
09.00-10.30
Warsztat 4: Zastosowanie wybranych ćwiczeń neuromotorycznych w pracy z dziećmi z uszkodzeniami i dysfunkcjami OUN
mgr Jarosław Krasnodębski (Centrum Terapii Dziecka w Warszawie i Otwocku, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie)
Studium Wychowania Fizycznego, ul. Rokietnicka 5E (Dom Studencki „Karolek”, parter)
09.30-11.00
Warsztat 5: Neuroanatomia w neurologopedii z elementami preparowania anatomicznego
dr Jarosław Sobański, dr Alicja Sroka (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
Collegium Anatomicum, ul. Święcickiego 6, sale Zakładu Anatomii Prawidłowej (I piętro, wejście po lewej stronie)
08.30-10.00
Warsztat 6: Żywa biblioteka: retrospektywny, autobiograficzny obraz zaburzeń mowy w relacji osoby chorującej na stwardnienie rozsiane
dr Mirosława Cylkowska-Nowak (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu), dr Beata Jerzakowska-Kibenko (Szkoła Podstawowa w Murowanej Goślinie)
Centrum Kongresowo-Dydaktyczne, ul. Przybyszewskiego 37A, sala 2.09 (I piętro)
09.00-10.30
Warsztat 7: Wykorzystanie programu MÓWik 2.0 w terapii i życiu codziennym osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi
mgr Ewa Grzelak
Centrum Kongresowo-Dydaktyczne, ul. Przybyszewskiego 37A, sala C (parter)
10.45-11.45
Warsztat 8: Biofeedback w nowoczesnej rehabilitacji. Jego wpływ na motywację, procesy poznawcze oraz finalne rezultaty
mgr Michał Kraul, inż. Paweł Drabiński (ALREH Medical Sp. z o. o.)
Centrum Kongresowo-Dydaktyczne, ul. Przybyszewskiego 37A, sala C (parter)
08.30-10.00
Warsztat 9: „Opiekuj się z Pokorą” – aktywizacja seniorów
mgr Hanna Pokora (HPP Group sp. z o.o.)
Centrum Biologii Medycznej, ul. Rokietnicka 8, sala 3018 (II piętro)
10.30-11.30
Warsztat 10: Musicon w rozwoju i terapii sfery poznawczej, emocjonalnej i społecznej dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
mgr Natalia Komar (M sp. z o.o.)
Centrum Kongresowo-Dydaktyczne, ul. Przybyszewskiego 37A, hall przed salą Senatu (parter)
W oczekiwaniu na warsztat zapraszamy do „Kawiarenki konferencyjnej” w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym obok sali C
aktualizacja: 2022-02-26