menu
nagłówek | header | image

Warsztaty

Rejestracja

Liczba miejsc ograniczona
Rejestracja elektroniczna na warsztaty

Harmonogram

Centrum Biologii Medycznej
ul. Rokietnicka 8
sala 2008 (I piętro)
Centrum Biologii Medycznej
ul. Rokietnicka 8
sala 3018 (II piętro)
Centrum Kongresowo-Dydaktyczne
ul. Przybyszewskiego 37A
sala C
Centrum Kongresowo-Dydaktyczne
ul. Przybyszewskiego 37A
sala 2.09 (I piętro)
Studium Wychowania Fizycznego
ul. Rokietnicka 5E
(Dom Studencki „Karolek”)
Collegium Anatomicum
ul. Święcickiego 6
sala Zakładu Anatomii Prawidłowej
2 marca 2022 roku
Warsztat 1
Neuroobrazowanie w diagnozie neurologopedycznej
mgr Zofia Twardochleb
15.00-17.15
3 marca 2022 roku
Warsztat 9
„Opiekuj się z Pokorą” – aktywizacja seniorów
mgr Hanna Pokora
08.30-10.00
Warsztat 7
Wykorzystanie programu MÓWik 2.0 w terapii i życiu codziennym osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi
mgr Ewa Grzelak
09.00-10.30
Warsztat 6
Żywa biblioteka: retrospektywny, autobiograficzny obraz zaburzeń mowy w relacji osoby chorującej na stwardnienie rozsiane
dr Mirosława Cylkowska-Nowak
dr Beata Jerzakowska-Kibenko
08.30-10.00
Warsztat 4
Zastosowanie wybranych ćwiczeń neuromotorycznych w pracy z dziećmi z uszkodzeniami i dysfunkcjami OUN
mgr Jarosław Krasnodębski
09.00-10.30
Warsztat 5
Neuroanatomia w neurologopedii z elementami preparowania anatomicznego
dr Jarosław Sobański
dr Alicja Sroka
09.30-11.00
Warsztat 8
Biofeedback w nowoczesnej rehabilitacji. Jego wpływ na motywację, procesy poznawcze oraz finalne rezultaty
mgr Michał Kraul
inż. Paweł Drabiński
10.45-11.45
Warsztat 3
Jak zdrowieje młody mózg? Dynamika ustępowania zaburzeń ruchowych, poznawczych i komunikacyjnych po incydencie neurologicznym
mgr Kamila Bigos
dr hab. Jolanta Panasiuk, prof. UMCS
10.15-11.45
Warsztat 2
Nowy sposób komunikacji? Diagnostyka i terapia pacjentów za pomocą narzędzia C-Eye (cyberoko)
mgr Anna Szubin
mgr Agata Kusowska
dr Magdalena Magierska-Krzysztoń
12.00-13.30
hall przed salą Senatu (parter)
Warsztat 10
Musicon w rozwoju i terapii sfery poznawczej, emocjonalnej i społecznej dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
mgr Natalia Komar
10.30-12.30

2 marca 2022 roku

Warsztat 1

mgr Zofia Twardochleb
AFA-MED

Neuroobrazowanie w diagnozie neurologopedycznej

Neuroobrazowanie odgrywa istotną rolę w diagnostyce funkcji kory mózgowej dzieci i dorosłych pacjentów z uszkodzeniami mózgu. Pozwala na różnicowanie w diagnozie różnorodnych zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego, a zwłaszcza w diagnozie neurologopedycznej. Celem warsztatu jest zaprezentowanie możliwości wykorzystania neurobrazowania w pracy neurologopedy. Warsztaty będą w dużej mierze nawiązywały do studiów przypadku pacjentów.
Czas trwania warsztatu: 135 minut
Liczba uczestników: 20
Lokalizacja: Centrum Biologii Medycznej, ul. Rokietnicka 8, sala 2008 (I piętro)

3 marca 2022 roku

Warsztat 2

mgr Anna Szubin
mgr Agata Kusowska
dr Magdalena Magierska-Krzysztoń
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy EMEDEA w Poznaniu

Nowy sposób komunikacji? Diagnostyka i terapia pacjentów za pomocą narzędzia C-Eye (cyberoko)

Omówienie możliwości wykorzystania narzędzia C-Eye – cyberoka w codziennej pracy neurorehabilitacyjnej. Terapia pacjentów z zaburzeniami neurorozwojowymi, neurologicznymi oraz chorobami neurodegenarycyjnymi. Praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem cyberoka.
Czas trwania warsztatu: 90 minut
Liczba uczestników: 12
Lokalizacja: Centrum Kongresowo-Dydaktyczne, ul. Przybyszewskiego 37A, sala C (parter)


Warsztat 3

mgr Kamila Bigos
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
dr hab. Jolanta Panasiuk, prof. UMCS
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Jak zdrowieje młody mózg? Dynamika ustępowania zaburzeń ruchowych, poznawczych i komunikacyjnych po incydencie neurologicznym

Pogląd o tym, że człowiek rodzi się z określonym potencjałem, który może utracić, lecz nie może go rozwinąć, dawno już został zakwestionowany. Współczesne badania jednoznacznie wykazują, że mózg tworzy się i zmienia w ciągu życia, do późnej starości trwa reorganizacja funkcjonalna i strukturalna synaptycznych połączeń sieci neuronowych warunkowana zarówno czynnikami genetycznymi jak i środowiskowymi. Plastyczność mózgu ma charakter uniwersalny, co oznacza, że również w przypadku uszkodzenia tkanki mózgowej spontanicznie aktywizują się procesy naprawcze, obejmując wszystkie poziomy w strukturze i funkcji centralnego układu nerwowego (molekularny, synaptyczny, metaboliczny, morfologiczny, fizjologiczny, funkcjonalny, makrostrukturalny), które wsparte wielospecjalistyczną terapią decydują o poprawie sprawności chorego. Na warsztacie zaprezentowany zostanie przypadek 20-letniego mężczyzny, u którego w następstwie niezdiagnozowanej wcześniej wady serca doszło do nagłego i długotrwałego zatrzymania krążenia i asystolii. Pacjent przebywał najpierw w stanie śpiączki poreanimacyjnej, a po wybudzeniu rozpoznano u niego stan minimalnej świadomości z głębokimi zaburzeniami w sferze motorycznej, poznawczej i komunikacyjnej. W ciągu kolejnych czterech lat chory był poddawany wielospecjalistycznej systemowej terapii, której efektem jest spektakularna poprawa funkcjonowania pacjenta we wszystkich sferach.
Czas trwania warsztatu: 90 minut
Liczba uczestników: 25 osób
Lokalizacja: Centrum Kongresowo-Dydaktyczne, ul. Przybyszewskiego 37A, sala 2.09 (I piętro)


Warsztat 4

mgr Jarosław Krasnodębski
Centrum Terapii Dziecka w Warszawie i Otwocku
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Zastosowanie wybranych ćwiczeń neuromotorycznych w pracy z dziećmi z uszkodzeniami i dysfunkcjami OUN

Podczas warsztatu zostaną krótko omówione objawy i przyczyny niedojrzałości neuromotorycznej i przedstawione wybrane ćwiczenia z programu INPP. Niedojrzałość neuromotoryczna jest przedłużającym się nagromadzeniem odruchów pierwotnych występujących powyżej pierwszego roku życia oraz brak lub występowanie niedojrzałych odruchów posturalnych powyżej wieku trzech i pół lat. W formie ćwiczeniowej zostaną zaprezentowane wybrane elementy programu INPP. Program ten jest oparty na naturalnych wzorcach ruchowych, które dziecko nabywa w pierwszym roku życia.
Czas trwania warsztatu: 90 minut
Liczba uczestników: 12
Lokalizacja: Studium Wychowania Fizycznego, ul. Rokietnicka 5E (Dom Studencki „Karolek”, parter)


Warsztat 5

dr Jarosław Sobański
dr Alicja Sroka
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Neuroanatomia w neurologopedii z elementami preparowania anatomicznego

Anatomia układu nerwowego stanowi fundament wiedzy logopedy i neurologopedy. Ugruntowana znajomość budowy i funkcji układu nerwowego pozwala na bardziej trafne i pewne stawianie diagnozy pacjenta oraz zaplanowanie skutecznej terapii. Celem warsztatu jest pogłębienie wiedzy z zakresu neuroanatomii z zastosowaniem unikalnej metody dydaktycznej uwzględniającej preparowanie anatomiczne. Warsztat dedykowany jest zarówno adeptom logopedii i neurologopedii, jak i praktykom o dużym doświadczeniu.
Czas trwania: 90 minut
Liczba uczestników: 20
Lokalizacja: Collegium Anatomicum, ul. Święcickiego 6, sale Zakładu Anatomii Prawidłowej (I piętro, wejście po lewej stronie)


Warsztat 6

dr Mirosława Cylkowska-Nowak
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
dr Beata Jerzakowska-Kibenko
Szkoła Podstawowa w Murowanej Goślinie

Żywa biblioteka: retrospektywny, autobiograficzny obraz zaburzeń mowy w relacji osoby chorującej na stwardnienie rozsiane

Żywa biblioteka jest powszechnie stosowaną metodą oswajania tego, co nieznane i nie w pełni rozumiane. Kontakt z żywym człowiekiem pozwala nie tylko na rozwijanie wiedzy o jego problemie, ale również osiągnięcie perspektywy, do której często nie mamy dostępu – perspektywy pacjenta.
Celem warsztatu jest poznanie relacji osoby chorującej na stwardnienie rozsiane na temat występujących u niej zaburzeń mowy.
Czas trwania: 60-90 minut
Liczba uczestników: 15
Lokalizacja: Centrum Kongresowo-Dydaktyczne, ul. Przybyszewskiego 37A, sala 2.09 (I piętro)


Warsztat 7

mgr Ewa Grzelak

Wykorzystanie programu MÓWik 2.0 w terapii i życiu codziennym osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi

Podczas warsztatu zaprezentowany zostanie program do komunikacji AAC - MÓWik. Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z wybranymi funkcjami programu. Omówione zostanie również modelowanie (Aided Language Stimulation) jako podstawowa technika uczenia użycia narzędzia do porozumiewania się.
Czas trwania: 90 minut
Liczba uczestników: 20
Lokalizacja: Centrum Kongresowo-Dydaktyczne, ul. Przybyszewskiego 37A, sala C (parter)


Warsztat 8

mgr Michał Kraul
inż. Paweł Drabiński
ALREH Medical Sp. z o. o.

Biofeedback w nowoczesnej rehabilitacji. Jego wpływ na motywację, procesy poznawcze oraz finalne rezultaty

Możliwości wykorzystania biofeedbacku w rehabilitacji i neurorehabilitacji systemem activLife. Terapia pacjentów neurologicznych z chorobami neurodegeneracyjnymi oraz deficytami intelektualnymi. Wyniki badań prowadzonych na młodych osobach z niepełnosprawnością intelektualną. Praktyczne ćwiczenia w systemie activLife z fizycznym udziałem uczestników warsztatów.
Czas trwania: 60 minut
Liczba uczestników: 15
Lokalizacja: Centrum Kongresowo-Dydaktyczne, ul. Przybyszewskiego 37A, sala C (parter)


Warsztat 9

mgr Hanna Pokora
HPP Group sp. z o.o.

„Opiekuj się z Pokorą” – aktywizacja seniorów

Znane problemy – proste metody. Prezentacja pracy z seniorami z wykorzystaniem autorskich rozwiązań aktywizujących procesy poznawcze.
Czas trwania warsztatu: 60 minut
Liczba uczestników: 20
Lokalizacja: Centrum Biologii Medycznej, ul. Rokietnicka 8, sala 3018 (II piętro)


Warsztat 10

mgr Natalia Komar
M sp. z o.o.

Musicon w rozwoju i terapii sfery poznawczej, emocjonalnej i społecznej dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Musicon to urządzenie edukacyjne i terapeutyczne wspierające rozwój dzieci na całym świecie. Narzędzie to daje możliwość polisensorycznego doświadczania i eksperymentowania, a dzięki sile muzyki uruchamia emocje i skutecznie zwiększa zaangażowanie.
Podczas warsztatów uczestnicy poznają budowę i zasadę działania urządzenia Musicon oraz wezmą udział w zabawach i aktywnościach wykorzystywanych w pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Warsztat przygotowano w oparciu o doświadczenia Programu „M-Terapia – innowacyjny zestaw terapeutyczny dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami i dysfunkcjami znoszący bariery w edukacji”, dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-202.
Czas trwania warsztatu: 120 minut
Liczba uczestników: 15
Lokalizacja: Centrum Kongresowo-Dydaktyczne, ul. Przybyszewskiego 37A, hall przed salą Senatu (parter)

aktualizacja: 2022-02-26