menu
nagłówek | header | image

Komitet Naukowy

 • prof. dr hab. Jan Jaracz (Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Krystyna Jaracz (Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Ryszard Marciniak (Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Mirosław Michalik (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
 • prof. dr hab. Barbara Steinborn (Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu)
 • dr hab. Agnieszka Hamerlińska, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • dr hab. Ewa Kaptur, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr hab. Jolanta Panasiuk, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Logopedycznego)
 • dr hab. Ewa Gajewska (Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu)
 • dr hab. Katarzyna Hojan (Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu)
 • dr hab. Agnieszka Przystańska (Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu)
 • dr Mirosława Cylkowska-Nowak (Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu)
 • dr Ewa Jeżewska-Krasnodębska (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie)
 • dr Ewa Korzeniowska-Kromer (Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu)
 • dr Marta Lewandowicz (Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu)
 • dr Jarosław Sobański (Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu)
 • dr Alicja Sroka (Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu)
 • dr Wojciech Strzelecki (Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu)
 • dr Sławomir Tobis (Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu)

Komitet Organizacyjny

 • dr Beata Jerzakowska-Kibenko
 • dr Magdalena Magierska-Krzysztoń
 • mgr Ewa Grzelak
 • mgr Jarosław Krasnodębski
 • mgr Magdalena Kubisz
 • mgr Anna Lewczuk
 • mgr Zofia Twardochleb
 • mgr Marta Szczepańska
aktualizacja: 2022-02-26